GBPlatt

Företaget startades 1999 och ombildades till aktiebolag 2008. GB Plattsättning AB  består idag av 4 anställda som är utbildade och  kvalificerade att utföra all form av plattsättningsarbeten.GB Plattsättning är medlem i PER och utför arbeten enligt gällande branschregler (BBV 10:1).